CV

 

 

 

 

Urodzony w 1963 roku w Gorlicach. Od 1978 do 1983 mieszka i uczy się w Zakopanem. W 1983 rozpoczyna studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem Prof. Stanisława Wejmana, w 1989 roku. Obecnie wciąż jest wykładowcą w Pracowni Miedziorytu na tej samej uczelni.

Od 2008 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie.

Niektóre nagrody: The Elizabeth Greenshields Foundation, Quebec, Kanada, 1991, Daniel Chodowiecki Award 2002 – Sopot, Polska, Międzynarodowe Triennale Grafiki 2006 – Bitola , Macedonia, pięciokrotnie Grand Prix w konkursie „Grafika miesiąca” Kraków oraz wiele wyróżnień. 2012   – Brązowy medal – International Print Exhibition, Yunnan 2012, Chiny

Warsztaty graficzne: w Maidston University (Wielka Brytania) 1998, w Wenecji (Włochy) 2003, w University of Connecticut, Storrs (USA) oraz Framingham University (USA) 2011.

Około 200 grupowych i indywidualnych wystaw na całym świecie i w Polsce

Pracuje w technikach metalowych, w szczególności swoją własną technikę o nazwie alintaglio (sucha igła na płytach aluminiowych). Jego sztuka kontempluje głównie zjawisko jedności i spójności natury.

Born in 1963 in Gorlice. From 1978 until 1983 lives and learns in Zakopane. In 1983 began study at the Graphic Department of the Academy of Fine Arts in Cracow. Graduated in 1989 under prof. Stanislaw Wejman in Copperplate Studio. Presently he is still a lecturer at the same Copperplate Studio.

Since 2008 has kept position a dean of the Graphic Department the Academy of Fine Arts in Cracow. Member of the Board International Print Triennial Society in Krakow and the International Centre of Graphic Arts in Krakow.

Some awards: The Elizabeth Greenshields Foundation, Quebec, Canada, 1991, Daniel Chodowiecki Award 2002 – Sopot, Poland, International Graphic Triennial 2006 – Bitola, Macedonia, several times Grand Prix in Krakow „Graphic of the month”. 2012 – Bronze Medal – International Print Exhibition, 2012 Yunnan, China

Workshops:  UCA Maidston (Great Britain) 1998, Venice (Italy) 2003, University of Connecticut Storrs (USA), Framingham University (USA) 2011.

About 200 group and individual exhibitions worldwide and in Poland

Works in metal techniques, particularly in his own technique called alintaglio (dry point on aluminum plates). His art contemplates mainly the phenomenon of unity and coherence of nature.