Zbiorowe wyobrażenie Krzysztofa Tomalskiego / Krzysztof Tomalski’s collective image